ORGANIZATORZY


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
PATRONATY HONOROWE


Minister Zdrowia
Prezydent Miasta Wrocławia

Wojewoda Dolnośląski
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
PATRONATY


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Szpital w Kępnie 

Komitet Organizacyjny


Izabela Szwed - przewodnicząca
Aldona Michalak
Beata Kosinska
Aleksandra Frączek
Patrycja Pawłowska-Bania
Klaudia Gniewek-Plesner
Patrycja Gollmer-Kucharska
Monika Michalska
Aleksandra Bartoszek
Malgorzata Słowiańska
Aleksandra Raduchowska
Barbara Dąbrowska
Monika Kicińska
 

Biuro Organizacyjne

'V Wrocławskiego Sympozjum
Pielęgniarek Operacyjnych'


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin


Bartosz Kasznia, Prezes Zarządu, tel. + 48 691 460 809
......................................., Event Manager, tel. + 48 601 712 906
mail: wspielop@gmail.com